Pokrzywdzony przestępstwem z art. 296 § 1 k.k. skierowanym przeciwko instytucji samorządowej – samorządowemu zakładowi budżetowemu

Autor: Michał Jakubowski
Data publikacji: 7 grudnia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 36/2011

Autor analizuje czyn zabroniony opisany w art. 296 § 1 k.k. z perspektywy możliwości uznania za pokrzywdzonego w wyniku jego popełnienia przez kierownika samorządowego zakładu budżetowego także macierzystą jednostkę samorządu terytorialnego.

Czytaj dalej