I Krakowskie Forum Karnistyczne. Uwagi do nowelizacji art. 14 § 2 k.p.k.

Autor: Andrzej Ziębiński
Data publikacji: 13 listopada 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 35/2011

Streszczenie: W poniższym opracowaniu zamieszczone zostały uwagi sędziego Andrzeja Ziębińskiego dotyczące kontradyktoryjnego modelu postępowania karnego. Autor zwraca uwagę na wady instytucji „odstąpienia od oskarżenia” i sygnalizuje zmiany do nowelizowanego art. 14 § 2 k.p.k.

Tags: kontradyktoryjność, skazany