I Krakowskie Forum Karnistyczne. Uwagi do nowelizacji art. 252 § 3, art. 264 § 3 i 279 § 3 k.p.k.

Autor: Andrzej Ziębiński
Data publikacji: 13 listopada 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 34/2011

Streszczenie: W poniższym opracowaniu zamieszczone zostały uwagi sędziego Andrzeja Ziębińskiego dotyczące kontradyktoryjnego modelu postępowania karnego. Autor przedstawia swoje spostrzeżenia dotyczące nowelizacji art. 252 § 3, art. 264 § 3 i art. 279 § 3 k.p.k.

Tags: tymczasowe aresztowanie, kontradyktoryjność