Obrona obligatoryjna związana ze stanem psychiki oskarżonego – uwagi na marginesie postanowienia SN z 29 czerwca 2010 r., I KZP 6/10

Autor: Piotr Nycz
Data publikacji: 13 września 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 33/2011

Streszczenie: Tekst dotyczy obrony obligatoryjnej w wypadku zaistnienia uzasadnionej wątpliwości co do poczytalności oskarżonego. W artykule dokonano analizy głównych tez zawartych w postanowieniu Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2010 r. (I KZP 6/10), także w kontekście propozycji zmian zaproponowanych w zakresie obrony obligatoryjnej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Wątpliwości co do poczytalności oskarżonego powinny dotyczyć czynu zabronionego. Zwrot „poczytalność w czasie postępowania” powinien dotyczyć aktualnego zdrowia psychicznego oskarżonego oraz jego zdolności do prowadzenia rozsądnej obrony. Opinii biegłych psychiatrów nie powoduje z mocy prawa ustania obrony obligatoryjnej. Jak każdy inny dowód w procesie karnym podlega swobodnej ocenie. Biegli lekarze psychiatrzy powinni w swojej opinii zawrzeć wnioski dotyczące nie tylko niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym, w rozumieniu art. 31 k.k., ale także aktualnego stanu zdrowia psychicznego oskarżonego oraz jego zdolności do prowadzenie efektywnej obrony.

Tags: niepoczytalność, obrona obligatoryjna, biegły sądowy