Rok/Volume XXV: 2021 Zeszyt/Number 1

 • Table of contents / Spis treści
 • Anna Błachnio-Parzych
  Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21 lipca 2020 r. w sprawie Velkov v. Bułgaria (kumulacja postępowań za ten sam czyn) ZOBACZ TEKST
  Commentary on the Judgment of the European Court of Human Rights of 21 July 2020 in the Case of Velkov v. Bulgaria (Accumulation of Proceedings Concerning Penal Responsibility for the Same Act) SEE FULL TEXT

 • Wojciech Ludźmierski, Mikołaj Tyralik
  Przestępstwo samouwolnienia a system dozoru elektronicznego i praca poza zakładem karnym ZOBACZ TEKST
  The Crime of Self-Liberation, Electronic Monitoring System, and Work Outside Prison SEE FULL TEXT
 • Arkadiusz Górski
  Normy compliance w strukturze odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze ZOBACZ TEKST
  Compliance Norms in the Structure of Criminal Liability of an Economical Crime SEE FULL TEXT
 • Marek Kulik
  Zasada odpowiedniego vacatio legis jako część zasady przyzwoitej legislacji – uwagi z perspektywy prawa karnego ZOBACZ TEKST
  The Principle of Adequate Vacatio Legis as a Part of the Principle of Decent Legislation – Remarks From the Perspective of Criminal Law SEE FULL TEXT
 • Tymon Markiewicz
  Bezpośredni zakaz reformationis in peius a rozstrzygnięcia sądu odwoławczego w przedmiocie kosztów procesu ZOBACZ TEKST
  Direct Prohibition of Reformationis in Peius and Decision of the Appellate Court Regarding the Costs of Proceedings SEE FULL TEXT
 • Monika Łątka
  Kara pieniężna za naruszenie zakazu przemieszczania się przez osobę niepełnoletnią w stanie epidemii COVID-19 ZOBACZ TEKST
  The Administrative Penalty for Violation of the Restriction on Movement by Minors During the State of COVID-19 Epidemic SEE FULL TEXT
 • Wiktor Antolak
  Art. 10c tarczy antykryzysowej – czy to przepis na bezkarność władzy? ZOBACZ TEKST
  Article 10c of the So-Called Anti-Crisis Shield: Measure for the Impunity of Authorities? SEE FULL TEXT