Zeszyt 1/2011

 

  • PDFWojciech Górowski, Zastępcze macierzyństwo a prawo karne – ocena obecnego stanu prawnego, s. 5
  • PDFAdam Złotek, Krótki komentarz do zmian w przepisach karnych ustawy transplantacyjnej, s. 25
  • PDFKrzysztof Szczucki, Rola zgody w strukturze przestępstwa na przykładzie przestępstwa zgwałcenia, s. 31
  • PDFPiotr Siemkowicz, Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane przez internet, w ujęciu polskiego kodeksu karnego, s. 59
  • PDFEwa Plebanek, Wypadek mniejszej wagi – kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje, s. 81
  • PDFMałgorzata Pyrcak, Orzekanie oraz wykonywanie detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) w praktyce sądów rejonowych. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań, s. 99
  • PDFTomasz Sroka, Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, s. 113
  • PDFPiotr Pająk, Czy dojdzie do zmiany linii orzeczniczej dotyczącej wykorzystania dowodowego materiałów operacyjnych?, s. 149
  • PDFTomasz Kozioł, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 września 2009 r. (II AKzw 739/09), s. 165
  • PDFMichał Jakubowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1 października 2010 r. (IV KK 46/10), s. 173