Zeszyt 2/2007

 

 • PDFMichał Pacyna, Z problematyki klasyfikowania przepisów represyjnych w obręb jednego z modeli odpowiedzialności prawnej. Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 24 lutego 2006 r., s. 5
 • PDFJan Kulesza, O pojmowaniu zaniechania w polskiej nauce prawa karnego, s. 19
 • PDFPiotr Kardas, Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego, s. 53
 • PDFMichał Rusinek, W sprawie uniewinnienia od zarzutu czynu ciągłego – w związku z artykułem P. Kardasa „Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego”, s. 101
 • PDFAdam Wojtaszczyk, Witold Zontek, Czy art. 12 k.k. jest ciągłym problemem?, s. 111
 • PDFIzabela Stachura, Karcenie wychowawcze i ryzyko sportowe. Próba analizy statusu normatywnego wybranych kontratypów pozaustawowych, s. 125
 • PDFJacek Błachut, Karnoskarbowa problematyka internetowych zakładów bukmacherskich, s. 143
 • PDFMateusz Miąsik, Instytucja zobowiązania do zwrotu bezprawnie uzyskanej korzyści majątkowej (art. 52 k.k.) w świetle badań ankietowych, s. 153
 • PDFZbigniew Barwina, Prawo pomocy w sprawach karnych w Republice Federalnej Niemiec, s. 203
 • PDFStanisław Tosza, Postępowanie przyspieszone w hiszpańskiej procedurze karnej. Wybrane zagadnienia, s. 235
 • PDFMichał Kućka, Katarzyna Pałka, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2006 r., sygn. akt: P 10/06, s. 271
 • PDFTomasz Sroka, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 lutego 2006 r., sygn. akt I KZP 54/05, s. 289
 • PDFWitold Zontek, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2007 r., sygn. akt: I KZP 23/07, s. 297
 • PDFPrzemysław Nowak, Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z 31 lipca 2007 r., sygn. akt: II 1 Kz 144/07, s. 307