Nagranie Video - XII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2015 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.”. Konferencja odbyła się 20 maja 2015 roku w Warszawie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Referaty

  • prof. dr hab. Andrzej Zoll, Założenia i cele najnowszych zmian w przepisach o karach i innych środkach reakcji na czyn zabroniony
  • prof. dr hab. Jarosław Majewski, Kara ograniczenia wolności po nowemu
  • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska, O sposobach wzbogacania środków penalnych
  • Sędzia SA Mariusz Młoczkowski, Najnowsze zmiany w przepisach o karach i innych środkach reakcji na czyn zabroniony z perspektywy sędziowskiej
  • Sędzia SA Dariusz Kala, Kara łączna i wyrok łączny - ocena zmian normatywnych w świetle paradygmatu racjonalnego prawodawcy
  • dr hab. Michał Królikowski, prof. UW, System środków zabezpieczających po reformie