XI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2014 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo”. Konferencja odbyła się 14 maja 2014 roku w Warszawie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Referaty

  • dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ, Trybunał Konstytucyjny, Zasada proporcjonalności jako podstawa prawnokarnej ingerencji w prawa jednostki
  • dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, Kategoria (braku) zagrożenia dla dobra prawnego w schematach argumentacyjnych karnistów
  • dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ, sędzia Izby Karnej SN, Przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo – perspektywa konstytucyjna i kryminalnopolityczna
  • dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr, dr Dagmara Gruszecka, UWr,Prawnokarne przypisanie narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo
  • dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ,Sporne kwestie usiłowania przestępstw z narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo
  • dr hab. Robert Zawłocki, prof. UAM, Przestępstwa gospodarcze narażenia na niebezpieczeństwo