Nagranie Video - XIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2016r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: "Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony po zmianach - pierwsze doświadczenia praktyczne". Konferencja odbyła się 30 maja 2016 roku w Warszawie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Referaty

  • Prof. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski – Kształtowanie granic ustawowego zagrożenia w znowelizowanym kodeksie karnym
  • Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Warunkowe zawieszenie wykonania kary po zmianach z 2015r.
  • Prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Jednolitość czy dwoistość nowego modelu kary łącznej a praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów rozdziału IX kodeksu karnego
  • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z perspektywy cywilisty
  • Prof. dr hab. Mirosława Melezini, Uniwersytet w Białymstoku – Zmienione przepisy o karze ograniczenia wolności
  • Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku – Środki zabezpieczające po nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015r.