X Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2013 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach X Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Dyrektywy sądowego wymiaru kary”. Konferencja odbyła się 15 maja 2013 roku w Warszawie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Referaty

  • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, UWr, Problem indywidualizacji wymiaru kary sprawiedliwej i celowej
  • dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, Stopień winy jako podstawowy wyznacznik dolegliwości reakcji karnej
  • dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ, sędzia Izby Karnej SN, Granice racjonalizacji wymiaru kary
  • dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr, Dyrektywy wymiaru kary łącznej
  • dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, Wychowawczy cel kary orzekany wobec nieletniego na tle ogólnych dyrektyw wymiaru kary
  • sędzia Izby Karnej SN Wiesław Kozielewicz, Problematyka kary w postępowaniu kasacyjnym i apelacyjnym przed Sądem Najwyższym