IX Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2012 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach IX Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Środki związane z poddaniem sprawy próbie”. Konferencja odbyła się 16 maja 2012 roku w Warszawie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Referaty

  • prof. dr hab. Jan Skupiński, PAN, Podstawowe problemy interpretacyjne unormowań dotyczących środków probacyjnych
  • dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, Czy warunkowe zawieszenie wykonania kary zmienia jej rodzaj?
  • dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ, Problem warunkowego zawieszenia wykonania kary w kontekście zasad wymiaru kary łącznej oraz reguł intertemporalnych
  • sędzia Izby Karnej SN Tomasz Artymiuk,Nieskuteczność zastosowania środków probacyjnych – konsekwencje prawne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • dr hab. Jerzy Lachowski, UMK w Toruniu,Wybrane zagadnienia sporne na tle wykładni przepisów o warunkowym zwolnieniu