VIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2011 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Nieumyślność”. Konferencja odbyła się 18 maja 2011 roku w Warszawie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Referaty

  • dr hab. Jerzy Lachowski, Struktura nieumyślności w kodeksie karnym z 1997 r.
  • dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, Nieumyślność a brak umyślności
  • sędzia Izby Karnej SN, Jarosław Matras Nieumyślność – wybrane problemy orzecznicze
  • prof. dr hab. Andrzej Zoll,Obiektywizacja odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne
  • dr hab. Łukasz Pohl, prof. UAM, USz,Niezachowanie wymaganej ostrożności – znamię typu czynu zabronionego czy odrębny element w strukturze przestępstwa?