VII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2010 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach VII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Umyślność i jej formy”. Konferencja odbyła się 19 maja 2010 roku w Warszawie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Referaty

  • prof. dr hab. Marian Filar, Umyślność faktyczna czy umyślność prawna?
  • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Sporne problemy umyślności
  • dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, O pozaustawowym domniemaniu umyślności i jego szkodliwości
  • sędzia Izby Karnej SN Michał Laskowski, Ustalanie umyślności w praktyce orzeczniczej