VI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2009 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Okoliczności wyłączające winę”. Konferencja odbyła się 13 maja 2009 roku w Warszawie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Referaty

  • dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr, Błąd co do znamion modyfikujących typ czynu zabronionego
  • prof. dr hab. Andrzej Zoll, Wina a unormowanie art 31 § 3 k.k.
  • dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, Błąd co do kontratypu jako podstawa wyłączenia winy
  • dr Dariusz Świecki, sędzia Izby Karnej SN, Wina i strona podmiotowa a problem redagowania wyroku skazującego (refleksje o praktyce orzeczniczej)
  • dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ, Problem usprawiedliwienia błędu a podstawy wyłączenia winy