Nagranie Video - XIV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2017r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XIV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną”. Konferencja odbyła się 17 maja 2017 roku w Warszawie.


Ładowanie odtwarzacza


Program

  • Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego – Instytucja czynnego żalu jako instrument polityki karnej
  • Dr Szymon Tarapata, Katedra Prawa Karnego UJ – Dobrowolność jako warunek czynnego żalu
  • Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Czynny żal po dokonaniu czynu zabronionego i jego wpływ na odpowiedzialność karną sprawcy
  • Dr hab. Olga Sitarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Czynny żal a współdziałanie przestępne
  • Sędzia SN Wiesław Kozielewicz, Sąd Najwyższy, Izba Karna – Instytucja czynnego żalu w praktyce orzeczniczej
  • Dr hab. Janusz Raglewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Czynny żal w prawe karnym skarbowym