Nagranie Video - XV Bielańskie Kolokwium Karnistyczne - 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych zapraszają do zapoznania się z referatami oraz przebiegiem dyskusji w ramach XV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Temat kolokwium brzmiał: „Reguły intertemporalne w prawie karnym”. Konferencja odbyła się 16 maja 2018 roku w Warszawie.


Ładowanie odtwarzacza


Program

  • Dr hab. Ryszard Dębski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego – Zasada lex retro non agit w prawie karnym materialnym
  • Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – O konsekwencjach zmiany ustawy w czasie popełniania czynu zabronionego
  • PDr hab. Sławomir Steinborn, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Reguły intertemporalne w prawie karnym procesowym
  • Prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Mechanizmy redukcyjne przy wielości przestępstw a kolizja ustaw w czasie
  • Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Reguły intertemporalne w prawie karnym wykonawczym
  • Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia Sądu Najwyższego – Reguły intertemporalne a środki zabezpieczające i środki kompensacyjne