Zeszyt 1/2008

 

 • PDFKrzysztof Krajewski, Nowa kodyfikacja karna a polityka karna w Polsce w latach 1990-2005, s. 5
 • PDFPrzemysław Cychosz, Sylwia Zimmermann, Funkcjonowanie nowego trybu przyspieszonego. Sprawozdanie z badań, s. 45
 • PDFJacek Giezek, O powadze rzeczy osądzonej w ramach konstrukcji czynu ciągłego. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2007 r., s. 81
 • PDFPiotr Kardas, Upływ określonego w art. 41 ust. 3 Konstytucji i w art. 248 § 2 k.p.k. 24-godzinnego terminu a możliwość wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, s. 113
 • PDFTomasz Wróbel, Dostęp obrońcy podejrzanego do akt sprawy w postępowaniu mającym za przedmiot tymczasowe aresztowanie na etapie przedjurysdykcyjnym procesu karnego – regulacja polska w świetle standardów europejskich, s. 145
 • PDFMaria Szewczyk, System pomocy prawnej oraz prawne uwarunkowania do sądu w sprawach karnych, s. 177
 • PDFAnna Opar, Z filozoficznych i teoretycznoprawnych problemów ochrony życia ludzkiego w świetle ustawowej określoności zabójstwa kwalifikowanego, s. 185
 • PDFMarek Bielski, Wykładnia znamion „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” w doktrynie i orzecznictwie sądowym, s. 211
 • PDFRadosław Giętkowski, Kara ograniczenia wolności orzekana w reakcji na wykroczenie, s. 231
 • PDFJanusz Raglewski, Kilka uwag w kwestii nadzwyczajnego złagodzenia kary w przypadku ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności oraz grzywną, s. 253
 • PDFJerzy Migdał, Perspektywy kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym, s. 267
 • PDFStanisław Tosza, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych we francuskim i polskim prawie karnym. Analiza porównawcza, s. 281
 • PDFKatarzyna Tkaczyk Współczesny system karania w Anglii i Walii, s. 2303