Zeszyt 2/2004

 • PDF Justyna Owczarek, Instrumenty prawa wspólnotowego w zakresie odpowiedzialności karnej osób prawnych, s. 5
 • Risto Pullat, Aspekty zorganizowanej przestępczości w Estonii, s. 27
 • Anna Golonka, Przedmiotowy charakter pełnienia funkcji publicznej w przypadku przestępstwa łapownictwa biernego, s. 69
 • Aneta Wincenciak, Oceny prawne prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, s. 83
 • Paweł Wolnik, Nieświadomość reguł ostrożności jako błąd przy przestępstwach nieumyślnych, s. 97
 • Tomasz Kaczmarek, Z rozważań nad ekonomiczną teorią kary, s. 127
 • PDF Magdalena Czech-Osowicz, Nawiązka w Kodeksie karnym i w przepisach pozakodeksowych – zagadnienia wybrane, s. 141
 • PDF Jerzy Migdał, Policja w świetle nowej ustawy, s. 167
 • Magdalena Ćwikło-Sikora, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 października 2003 r., s. 179
 • PDF Maria Szafraniec, Przegląd czasopism prawniczych, s. 187
 • PDF Agnieszka Barczak-Oplustil, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, s. 199