Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych – na przykładzie art. 200 § 1 k.k. i art. 200a k.k.

Autor: Marek Bielski
Data publikacji: 5 sierpnia 2010
Pozycja w wydaniu internetowym: 3/2010

Streszczenie: W artykule podjęto rozważania odnośnie teoretycznych różnic pomiędzy usiłowaniem przestępstw materialnych i przestępstw formalnych. Konsekwencje opisanych różnic zostały pokazane na przykładzie relacji zachodzącej pomiędzy przestępstwem pedofilii (art. 200 § 1 k.k.) i nowo wprowadzoną regulacją przestępstwa groomingu (art. 200a k.k.). W konkluzji stwierdzono, że wprowadzenie artykuł 200a nie jest potrzebne do karania groomingu ponieważ tego typu zachowania są kryminalizowane jako usiłowanie przestępstwa pedofilii.

Tags: grooming, usiłowanie, zasady wykładni prawa