Przepisy kodeksu karnego skarbowego po 8 czerwca 2010 r.

Autor: Grzegorz Bogdan
Data publikacji: 30 lipca 2010
Pozycja w wydaniu internetowym: 2/2010

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest treść zmian wprowadzonych do tekstu kodeksu karnego skarbowego w drodze nowelizacji ustawą z 5 listopada 2009 r. Publikacja koncentruje się na modyfikacji brzmienia samej ustawy, w szczególności jej art. 20 § 2 oraz niektórych spośród pozostałych przepisów rozdziału 3, lecz wskazuje również na zmiany dokonane w treści przepisów części ogólnej kodeksu karnego, stosowanych „odpowiednio” do przestępstw skarbowych. Pewne fragmenty odwołują się do treści zmian dokonanych w przepisach kodeksu karnego, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla procesu uzupełnienia i modernizacji instytucji prawa karnego skarbowego, jednak z pewnych względów nie zostały recypowane w obręb części ogólnej kodeksu karnego skarbowego.

Tags: kodeks karny skarbowy