Nagranie Video - V Krakowskie Forum Karnistyczne

Uprzejmie zapraszamy do obejrzenia nagrań z V Krakowskiego Forum Karnistycznego, poświęconego prokonstytucyjnej wykładni przepisów prawa karnego, które odbyło się 9 czerwca 2017 r. Podczas forum dyskutowano o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, wykorzystaniu w procesie karnym dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego i statusie prawnym asesora.PROGRAM FORUM

10.00–10.15 Otwarcie Forum
10.15–11.45 Część I. Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji prawa karnego materialnego. Studium przypadku – obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Referenci:
dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
SSR dr Sławomir Szyrmer
11.45–12.00 Przerwa
12.00–14.00 Cześć II. Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji prawa karnego procesowego. Studium przypadku – wykorzystanie dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego (art. 168a k.p.k.).
Referenci:
prof. dr hab. Piotr Kardas
prok. PR Janusz Śliwa
14.00–14.30 Lunch
14.30–16.00 Część III. Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji ustrojowych z zakresu prawa karnego. Studium przypadku – udział asesora sądowego w wydaniu wyroku w sprawie karnej.
Referenci:
dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
SSO Waldemar Żurek/SSO Dariusz Mazur

Nagranie Video - IV Krakowskie Forum Karnistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem video z obrad IV Krakowskiego Forum Karnistycznego, które odbyło się 30 czerwca 2015 roku w Krakowie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.


Przejdź do odpowiedzi SSN dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ na zadane w czasie III panelu pytania

Otwarcie Forum – SSO Beata Morawiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
I PANEL Część I. Środki reakcji karnej na przestępstwo na gruncie nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.
Referat: prof. dr hab. Andrzej Zoll
Koreferat: SSA Tomasz Duski, SA Kraków
Dyskusja, wątpliwości i pytania
II PANEL Cześć II. Kara łączna i wyrok łączny na gruncie nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.
Referat: prof. dr hab. Piotr Kardas
Koreferat: dr Dariusz Kala, UMK, SSA Gdańsk
Dyskusja, wątpliwości i pytania
III PANEL Część III. Problematyka intertemporalna nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.
Referat: SSN dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Dyskusja, wątpliwości i pytania
Zamknięcie Forum – adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie


III Krakowskie Forum Karnistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem video z obrad III Krakowskiego Forum Karnistycznego, które odbyło się 6 lutego 2015 roku w Krakowie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Panel dyskusyjny: Umorzenie konsensualne – art. 59a Kodeksu karnego.
Prowadzenie: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Uczestnicy: adw. Tomasz Wróbel (ORA Kraków); prok. PA Zbigniew Niemczyk (PA Gdańsk); SSO Wojciech Domański (S0 Kraków); dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego;

Panel dyskusyjny: Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Prowadzenie: dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ
Uczestnicy: adw. prof. dr hab. Cezary Kulesza (Uniwersytet w Białymstoku); prok PO dr Andrzej Mucha, (PO Rzeszów), SSO Marcin Świerk (SSO Rzeszów), adw. dr Tomasz Razowski (ORA Wrocław), SSN Stanisław Zabłocki, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego.

Podsumowanie dyskusji III Krakowskiego Forum Karnistycznego: prof. dr hab. Stanisław Waltoś (UJ)

Organizatorzy: e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie