III Krakowskie Forum Karnistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem video z obrad III Krakowskiego Forum Karnistycznego, które odbyło się 6 lutego 2015 roku w Krakowie.

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Panel dyskusyjny: Umorzenie konsensualne – art. 59a Kodeksu karnego.
Prowadzenie: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Uczestnicy: adw. Tomasz Wróbel (ORA Kraków); prok. PA Zbigniew Niemczyk (PA Gdańsk); SSO Wojciech Domański (S0 Kraków); dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego;

Panel dyskusyjny: Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Prowadzenie: dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ
Uczestnicy: adw. prof. dr hab. Cezary Kulesza (Uniwersytet w Białymstoku); prok PO dr Andrzej Mucha, (PO Rzeszów), SSO Marcin Świerk (SSO Rzeszów), adw. dr Tomasz Razowski (ORA Wrocław), SSN Stanisław Zabłocki, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego.

Podsumowanie dyskusji III Krakowskiego Forum Karnistycznego: prof. dr hab. Stanisław Waltoś (UJ)

Organizatorzy: e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie