Zeszyt 2/1999

 

 • Elżbieta Czarny-Drożdżejko, Karna ochrona uczciwości konkurencji, s. 5
 • Krzysztof Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, s. 33
 • Bogusław Janiszewski, Ogólne zasady sądowego wymiaru kary w nowym Kodeksie karnym, s. 53
 • Dmitrij Anatolijewicz Szestakow, Funkcje kary według kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej z roku 1996, s. 73
 • Peter Albrecht, Aktualne kierunki rozwoju wymiaru kary w prawie szwajcarskim, s. 85
 • Krzysztof Szmidt, Odpowiedzialność karna za przestępne współdziałanie na tle Kodeksu karnego z 1997 r., s. 99
 • Janusz Kasprzycki, Zabójstwa kwalifikowane, s. 123
 • Anna Jaskuła, Uregulowanie błędu co do znamion typu czynu zabronionego w prawie karnym Polski i wybranych krajów europejskich, s. 141
 • Maciej Kliś, Źródła obowiązku gwaranta w polskim prawie karnym, s. 169
 • PDFAnna Guzik, Przegląd czasopism, s. 197
 • Agata Gałuszka, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, s. 225