Zeszyt 1/1999

 

  • Andrzej R. Światłowski, Niektóre zagadnienia hearsay (świadka ze słyszenia) w angielskim procesie karnym, s. 5
  • Tomasz Kozioł, Kilka uwag o statusie naukowym kryminologii, s. 27
  • Krzysztof Wojtyczek, Zasada wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego. Uwagi na gruncie Konstytucji RP, s. 45
  • PDFPiotr Kardas, Zasady odpowiedzialności za przestępstwo popełnione w warunkach ciągłości w świetle regulacji nowego polskiego Kodeksu karnego z 1997 r., s. 71
  • PDFAgnieszka Barczak, Wykroczenie jako składnik przestępstwa (przestępstwa ciągłego), s. 105
  • PDFMaria Szczepaniec, Uregulowanie obrony koniecznej w Kodeksie karnym z 1997 r., s. 119
  • Krzysztof Szmidt, Głos w kwestii unormowań przestępstw komunikacyjnych w kodeksie karnym z 97r., s. 129
  • PDFAnna Guzik, Przegląd czasopism, s. 157
  • Agata Gałuszka, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, s. 187