Zagadnienia intertemporalne zakazów dowodowych dotyczących wykorzystywania materiałów kontroli operacyjnej i procesowej

Autor: Piotr Pająk
Data publikacji: 27 czerwca 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 8/2013

Streszczenie: Zakazy dowodowe wykorzystywania materiałów kontroli operacyjnej i procesowej w postępowaniach o przestępstwa nie będące podstawą ich zarządzenia zostały wprowadzone w drodze zmiany wykładni przepisów jaka nastąpiła w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Nowelizacja ustaw regulujących kontrolę operacyjną i procesową miała charakter klasyfikacyjny, a nie normatywny. Brak jest w chwili obecnej reguł intertemporalnych rozstrzygających, czy omawiane zakazy dowodowe mogą działać wstecz i „delegalizować” materiały zebrane przed ich wprowadzeniem. Należy przyjąć, że zakazy takie mogą działać wstecz pod warunkiem, że nie naruszają praw pokrzywdzonych.

Tags: kontrola operacyjna, postępowanie karne, zakazy dowodowe