Stosowanie środka zabezpieczającego określonego w art. 95a § 1a k.k. w świetle standardów europejskich

Autor: Ewa Weigend, Joanna Długosz
Data publikacji: 26 listopada 2010
Pozycja w wydaniu internetowym: 6/2010

Streszczenie: Artykuł omawia stosowanie postpenalnych środków zabezpieczających w Niemczech i Polsce. Autorki analizują zgodność art. 95a § 1a k.k. z Europejską Konwencją Praw Człowieka w perspektywie orzeczenia TPCz dotyczącego podobnego środka wprowadzonego w niemieckim prawie karnym. Dochodzą do wniosku, że część zastrzeżeń Trybunału może się także okazać zasadna w przypadku polskiej regulacji.

Tags: środki zabezpieczające