Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów

Autor: Tomasz Sroka
Data publikacji: 15 stycznia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 1/2011

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę określenia, jakie są cele każdego postępowania dyscyplinarnego, szczególnie zaś postępowania dyscyplinarnego wobec studentów uczelni wyższych. Przez pryzmat wskazanych celów postępowania autor stawia tezę, że nie każde przestępstwo popełnione przez studenta stanowi jednocześnie przewinienie dyscyplinarne. Zdaniem autora cele postępowania dyscyplinarnego mają również znaczenie dla właściwego wyboru kary za przewinienie dyscyplinarne, stanowiąc swoiste dyrektywy wymiaru kary, szczególnie zaś są istotne przy wyborze przez sąd orzekający jako reakcji na przewinienie dyscyplinarne kary najsurowszej – wydalenia z uczelni.

Tags: przewinienie dyscyplinarne, odpowiedzialność studenta, dyrektywy wymiaru kary