O niecelowości anonimizacji oskarżonych w sprawach medialnych

Autor: Kamil Mamak
Data publikacji: 25 września 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 17/2013

Autor przedstawia problem ochrony wizerunku i danych osobowych osób oskarżonych w tzw. procesach medialnych.

Streszczenie: Prawo oskarżonego do ochrony własnego wizerunku i danych osobowych przysługuje niezależnie od tego, czy dana osoba jest powszechnie znana czy nie. Internet jako główny kanał sprawozdawczości kryminalnej w sposób znaczący zmniejsza szansę ochrony takich danych w porównaniu do tradycyjnych mediów (prasy, radia czy telewizji). Odpowiadają za to głównie dwa mechanizmy. Pierwszym jest autouzupełnianie wyszukiwanych informacji w wyszukiwarkach internetowych, prezentujące podpowiedzi osobie szukającej. Drugim mechanizmem jest tzw. tagowanie informacji na portalach internetowych, które wiąże treściowo podobne publikacje. Wskazane mechanizmy sprawiają, że anonimizacja oskarżonych w sprawach medialnych jest wielce utrudniona, o ile nie niemożliwa. Proponowanym rozwiązaniem problemu jest rezygnacja z ochrony wizerunku i danych osobowych w ogóle.

Tags: postępowanie karne, ochrona wizerunku, Internet