IV Krakowskie Forum Karnistyczne
30.06.2015


Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
Sąd Okręgowy w Krakowie

30.06.2015, Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aula A i B , ul. Krupnicza 33, KrakówRejestracja na IV Krakowskie Forum Karnistyczne została zakończona.

Dziękujemy za rejestrację i zapraszamy na V Forum.
Szczegółowe informacje wkrótce.Program Forum

10.00 – 10.10 Otwarcie Forum – SSO Beata Morawiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
10.10 – 11.45 Część I. Środki reakcji karnej na przestępstwo na gruncie nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.

Prowadzenie: dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ
Referat: prof. dr hab. Andrzej Zoll
Koreferat: SSA Tomasz Duski, SA Kraków
Dyskusja, wątpliwości i pytania
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 14.00 Cześć II. Kara łączna i wyrok łączny na gruncie nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.

Prowadzenie: (do potwierdzenia)
Referat: prof. dr hab. Piotr Kardas
Koreferat: dr Dariusz Kala, UMK, SSA Gdańsk
Dyskusja, wątpliwości i pytania
14.00 – 14.45 Przerwa obiadowa
14.45 – 16.20 Część III. Problematyka intertemporalna nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.

Prowadzenie: dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
Referat: SSN dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Dyskusja, wątpliwości i pytania
16.20-16.30 Zamknięcie Forum adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

ZOBACZ ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

Część I. Środki reakcji karnej na przestępstwo na gruncie nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.

 1. Nowe formy kary ograniczenia wolności.
 2. Kumulatywne orzekanie kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności (art. 37b k.k.)
 3. Zmiany granic ustawowego zagrożenia (art. 37a k.k.).
 4. Ograniczenie stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.
 5. Zamiana kary pozbawienia wolności na inna karę (art. 75a k.k.)
 6. Zmiany w zakresie środków zabezpieczających

Cześć II. Kara łączna i wyrok łączny na gruncie nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r.

 1. Zmiana modelu orzekania kary łącznej
 2. Zasady łączenia kar po 1 lipca 2015 r. („kara podlegająca wykonaniu”).
 3. Okoliczności wykluczające wydanie wyroku łącznego (art. 85 § 3 k.k.).
 4. Kara łączna w wyroku łącznym.
 5. Nowe ujęcie ciągu przestępstw.

Część III. Problematyka intertemporalna nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r. 
 1. Czy Kodeks karny w nowym brzmieniu będzie względniejszy dla sprawców?
 2. Reguły intertemporalne przy trybach konsensualnych.
 3. Zakres modyfikacji prawomocnych orzeczeń (art. 2a k.w).
 4. Kara łączna w perspektywie intertemporalnej.
 5. Przepisy przejściowe (art. 16, 17 i 18 ustawy nowelizującej).
 6. Czy do środków zabezpieczających i kompensacyjnych stosować zasadę z art. 4 § 1 k.k.?
Rejestracja na IV Krakowskie Forum Karnistyczne została zakończona.

Dziękujemy za rejestrację i zapraszamy na V Forum.
Szczegółowe informacje wkrótce.
POBIERZ PROGRAM


Kontakt mailowy: redakcja@czpk.pl lub telefoniczny: (12) 663-13-63

Koszt udziału w IV Krakowskim Forum Karnistycznym wynosi 85 zł. Koszt dodatkowo płatnego obiadu w czasie konferencji wynosi 35 zł. Po dokonaniu rejestracji, opłaty dokonać należy przelewem na konto Wydziału Prawa i Administracji UJ, Kraków Gołębia 24, 31-007 Kraków - PEKAO S.A. O/Kraków 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484 do dnia 25.06.2015 (w tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko wraz z jednostką organizacyjną z dopiskiem IV Krakowskie Forum Karnistyczne.) Uwaga! Osoba korzystająca z lunchu może dokonać 1 przelewu na łączną kwotę 120 zł.Sponsor: