Rok/Volume XXVII: 2023 Zeszyt/Number 2

 • Table of contents / Spis treści
 • Michał Wojciech Basa, Karol Mariusz Jarząbek
  Prokuratorska kontrola przeszukań prowadzonych w sytuacjach niecierpiących zwłoki (analiza na podstawie badań aktowych) ZOBACZ TEKST
  Prosecutorial Control of Searches Conducted in Urgent Cases (an Analysis Based on Court File Research) SEE FULL TEXT

 • Karolina Ejsmont-Sowała, Marcin Sowała
  Pandemia agresji? (wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wzrost przestępczości z użyciem przemocy)  ZOBACZ TEKST
  The Pandemic of Aggression? (the Impact of the SARS-CoV-2 Virus on the Violent Crime Increase) SEE FULL TEXT
 • Piotr Kardas
  Konsensualna czy konfliktowa wizja struktury społecznej (kilka uwag o funkcjach współczesnego prawa karnego w perspektywie dylematu ochrony wartości albo zarządzania przez represję)  ZOBACZ TEKST
  Consensual or Conflictual Vision of Social Structure (Some Remarks on the Functions of Modern Criminal Law in the Perspective of the Dilemma of Protection of Values or Management by Repression) SEE FULL TEXT
 • Jakub Stępień
  Quasi-przepadek pojazdu mechanicznego w znowelizowanym Kodeksie karnym ZOBACZ TEKST
  Quasi-Forfeiture of a Motor Vehicle in the Amended Criminal Code SEE FULL TEXT
 • Szymon Tarapata
  W poszukiwaniu adekwatnego modelu przypisania odpowiedzialności karnej podmiotowi zbiorowemu  ZOBACZ TEKST
  In Search of an Appropriate Model for Assigning Criminal Responsibility to a Collective Entity  SEE FULL TEXT
 • Mateusz Wiktorek
  Czynności operacyjno-rozpoznawcze organów ścigania na tle działalności łowców pedofilów ZOBACZ TEKST
  Investigative Operations of Law Enforcement Authorities in the Context of Pedophile Hunters’ Activities SEE FULL TEXT