Zeszyt 2/2014

 

  • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Wznowienie postępowania karnego na podstawie art. 540 § 2 k.p.k. Uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz uchwały Sądu Najwyższego z 17 marca 2014 r. (I KZP 30/13), s. 5
  • PDFBartosz Kwiatkowski, Określoność przestępstwa bazowego i jej wpływ na treść zarzutu prania wartości majątkowych, s. 29
  • PDFMarcin Mazur, Przepadek w myśl art. 299 § 7 k.k, s. 43
  • PDFFilip Ciepły, Aborcja eugeniczna a dyskryminacja osób niepełnosprawnych, s. 71
  • PDFAnna Drozd, Rozporządzenie mieniem jako znamię oszustwa sądowego. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2012 r. (V KK 419/11), s. 89
  • PDFKrzysztof Grabowski, O pewnych cechach szczególnych przestępstw narkotykowych, s. 103
  • PDFAdam Ploszka, Jawność postępowania w sprawach o zniesławienie. Uwagi de lega lata i de lege ferenda, s. 123
  • PDFKamil Mamak, Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w świetle badań aktowych, s. 139
  • PDFJoanna Kalandyk, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – II Wydział Karny z 13 grudnia 2012 r. (II AKa 256/12) s. 179