Zeszyt 1/2014

 

  • PDFPiotr Kardas, Odpowiedzialność za nadużycie zaufania i oszustwo w konfi guracjach wieloosobowych, s. 5
  • PDFAnna Marcinkowska, Lekarz jako osoba pełniąca funkcję publiczną, s. 57
  • PDFTomasz Wróbel, Charakter zbiegu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw popełnianych w ramach działalności takiej grupy, s. 81
  • PDFMikołaj Małecki, Interpretacja art. 231 § 1 k.k. Rzecz o uzasadnieniu i konsekwencjach uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 24/12), s. 109
  • PDFAntoni Bojańczyk, Glosa do wyroku SN z 5 marca 2013 r., sygn. II KK 169/12 (nie publ., teza w ujęciu nieurzędowym na podstawie uzasadnienia orzeczenia), s. 125
  • PDFMagdalena Budyn-Kulik, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 marca 2013 r., II AKa 24/13, LEX nr 1294725, s. 139