Zeszyt 1/2013

 

  • PDFMarek Bielski, Znaczenie znamienia dobra prawnego i znamienia modalnego „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” dla wykładni przestępstw korupcyjnych w sferze publicznej, s. 5
  • PDFDominik Zając, Krytycznie o metodzie dekryminalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, s. 29
  • PDFJoanna Uchańska, Operacje na organizmach modyfikowanych genetycznie a ochrona prawnokarna, s. 43
  • PDFGrzegorz Glanowski, Definicje bezwzględnego obowiązku pomocy medycznej, s. 71
  • PDFPaweł Nowak, Zasady porozumiewania się zatrzymanego z adwokatem oraz tymczasowo aresztowanego z obrońcą w Kodeksie postępowania karnego w aspekcie konstytucyjnym oraz prawnomiędzynarodowym, s. 83
  • PDFSzymon Tarapata, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 maja 2011 r. (II AKa 168/11), s. 105
  • PDFJacek Duda, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 19/12), s. 123
  • PDFMateusz Filipczak, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 24/12), s. 135