Zeszyt 3/2011

 

 • PDFPiotr Pająk, Mir domowy czy właścicielski?, s. 5
 • PDFPatrycja Dyluś, Katarzyna Wiśniewska, Właściciel jako podmiot czynności sprawczej przestępstwa z art. 17 k.k., s. 17
 • PDFMichał Kućka, Znamię „cudzy” i próba określenia normy sankcjonowanej: perspektywa prawa cywilnego (Głos do artykułu P. Dyluś i K. Wiśniewskiej), s. 33
 • PDFPiotr Konopka, Interpretacja znamion przestępstwa naruszenia miru domowego w kontekście reguł wykładni językowej – uwagi na marginesie artykułu P. Dyluś i K. Wiśniewskiej „Właściciel jako podmiot czynności sprawczej przestępstwa z art. 193 k.k.”, s. 37
 • PDFMałgorzata Pyrcak, Czy właściciel powinien odpowiadać za przestępstwo naruszenie miru domowego? Uwagi na marginesie artykułu P. Dyluś i K. Wiśniewskiej, s. 45
 • PDFPiotr Nycz, Obrona obligatoryjna związana ze stanem psychiki oskarżonego – uwagi na marginesie postanowienia SN z 29 czerwca 2010 r., I KZP 6/10, s. 49
 • PDFMarek Bielski, Wyłączenie przestępności składania fałszywych zeznań w związku z przysługującym sprawcy czynu zabronionego prawem do obrony, s. 73
 • PDFAnna Golonka, Zaburzenia preferencji seksualnych a „inne zakłócenia czynności psychicznych”, s. 93
 • PDFPiotr Kardas, Karnoskarbowe konsekwencje korekty deklaracji podatkowej. Uwagi o ustawowych przesłankach bezkarności określonych w art. 16a k.k.s., s. 107
 • PDFRafał Zwoliński, Charakter nowelizacji art. 98 k.w., s. 141
 • PDFMikołaj Małecki, Zmiana normatywna art. 98 k.w. („inne osoby”). Rzecz o regułach wykładni tekstu ustawy karnej, s. 153