Zeszyt 2/2010

 

  • PDF Michał Królikowski, Okoliczności wyłączające bezprawność jako konstrukcja sprawiedliwości korygującej, s. 5
  • PDFMarek Bielski, Koncepcja kontratypów jako okoliczności wyłączających karalność, s. 25
  • PDFAdam Złotek, Charakter prawny zabiegu leczniczego – zarys problemu, s. 51
  • PDFWitold Zontek, Zapis dyskusji nt. „Charakter prawny kontratypu” z dnia 9 lutego 2009 r. oraz 20 marca 2009 r. na zebraniu naukowym Katedry Prawa Karnego UJ, s. 63
  • PDFWojciech Dadak, Ryzyko wiktymizacji uczestników obrotu gospodarczego przestępstwami gospodarczymi, s. 103
  • PDFKrzysztof Grabowski, Kryminalizacja czynów mających za przedmiot dopalacze, s. 119
  • PDFDagmara Gruszecka, Zasięg prawa do obrony w kontekście odpowiedzialności za fałszywe zeznania, s. 139
  • PDFPiotr Pająk, Kontrola operacyjna do kontroli konstytucyjnej, s. 163