Zeszyt 1/2009

 

  • PDFPiotr Kardas, O kolizjach między przepisami stanowiącymi wynik implementacji decyzji ramowych a umowami międzynarodowymi, s. 5
  • PDFZbigniew Barwina, Przepis art. 114 § 4 Kodeksu karnego w świetle Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 r., s. 69
  • PDFPaweł Czarnecki, Aleksandra Matukin, Terytorialny aspekt obowiązywania ustawy karnej procesowej s. 79
  • PDFZbigniew Hołda, Europejskie standardy traktowania więźniów. Kilka uwag o Europie, Radzie Europy, Polsce i prawach więźniów, s. 97
  • PDFJerzy Migdał, Wizytacje Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom na Słowacjiświetle Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 r., s. 125
  • PDFMichał Piech, Poszanowanie życia rodzinnego osób pozbawionych wolności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, s. 149
  • PDFPiotr Pająk, Kilka uwag o istocie i konstytucyjności prowokacji policyjnej, s. 159
  • PDFJarosław Wyrembak, O wątpliwej metodzie kreowania bezprawności, s. 177
  • PDFMikołaj Iwański, Zwyczaj jako „okoliczność wyłączająca bezprawność” wręczania lub przyjmowania prezentów przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli, s. 193
  • PDFSzymon Tarapata, (Nie)profesjonalne zawody sportowe?, s. 125