Zeszyt 2/2008

 

 • PDFPiotr Kardas, Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, s. 5
 • PDFPrzemysław Nowak, Kontrola zarządzenia o odmowie udostępnienia podejrzanemu oraz jego obrońcy akt sprawy w związku z postępowaniem w przedmiocie tymczasowego aresztowania w perspektywie konstytucyjnego standardu prawa do sądu, s. 81
 • PDFMichał Rusinek, O dostępie do akt postępowania przygotowawczego de lege ferenda, s. 97
 • PDFMichał Rams, Zasada, efektywnego obywatelstwa jako próba odejścia od systemu standardowych przeszkód ekstradycyjnych w kontekście zwiększenia efektywności wykonywania europejskiego nakazu aresztowania, s. 107
 • PDFMichał Pacyna, Duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa jako przesłanka stosowania środków zapobiegawczych, s. 133
 • PDFJan Kulesza, Przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie (art. 162 k.k.), s. 163
 • PDFAdam Złotek, Granice odpowiedzialności karnej lekarza za dokonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, s. 181
 • PDFMirosława Melezini, Andrzej Sakowicz, Środek karny w postaci obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (art. 39 pkt 2b k.k.), s. 195
 • PDFBarbara Polańska, Tomasz Kozioł, W sprawie określania terminu spełnienia świadczenia pieniężnego stosowanego w ramach warunkowego umorzenia postępowania, s. 213
 • PDFJulia Zygmunt, Prawne modele zwalczania powrotności do przestępstwa w polskim prawie karnym, s. 223
 • PDFMaria Niełaczna, Wolność bezwarunkowa – wokół problemu tortur. Polemika z argumentami Alana Dershowitza, zwolennika stosowania przemocy przez państwo, s. 243
 • PDFJerzy Migdał, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 maja 2006 r., sygn.akt: II SA/Wa 202/06, s. 295