Zeszyt 1/2006

 

 • PDFGrzegorz Bogdan, Jedność i wielość zachowań i ocen prawnych w nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego, s. 5
 • PDFPiotr Kardas, Złożenie sądowi rejestrowemu listy wspólników niezgodnej z treścią wpisów w księdze udziałów, s. 21
 • PDFSławomir Szyrmer, Nowelizacja prawa karnego w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy, s. 53
 • PDFEwa Plebanek, O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności, s. 71
 • PDFEwelina Mazur, Problematyka relatywizacji modelu sądowego wymiaru kary w praktyce sądowej w kontekście prowadzonych badań empirycznych, s. 95
 • PDFAnna Golonka, Podmiot przestępstwa „prania pieniędzy”, s. 121
 • PDFMarcin Mazur, Pranie pieniędzy – ujęcie kryminologiczne, s. 137
 • PDFWojciech Dadak, Przestępstwa związane z działalnością ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, s. 151
 • PDFAntoni Bojańczyk, Z problematyki upoważnienia do obrony w procesie karnym (art. 83 § 2 k.p.k.) – o niektórych skutkach prawnych braku upoważnienia do obrony. Wokół postanowienia Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2003 r. Część II , s. 165
 • PDFPaweł Wiliński, Procesowe środki zwalczania przestępczości zorganizowanej. Uwagi o przewlekłości postępowania karnego, s. 183
 • PDFHubert Skwarczyński, Proceduralne aspekty udziału Straży Leśnej w sprawach o przestępstwa, s. 195
 • PDFBarbara Stańdo-Kawecka, „Zamiana” umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym na karę. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 24 maja 2005 r., s. 213
 • PDFTomasz Pudo, Glosa do orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego z 29 września 2004 r., s. 241