Zeszyt 2/2005

 

  • PDFPiotr Kardas, Proces integracji prawa karnego z perspektywy Corpus Iuris oraz Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, s. 5
  • PDFAnna Balon, Granice między wolnością słowa i prawem do informacji a prawem jednostki do ochrony czci – wybrane zagadnienia, s. 27
  • PDFPaweł Burzyński, Wybrane zagadnienia związane z orzekaniem obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego, s. 69
  • PDFAgnieszka Barczak-Oplustil, Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym. Zarys problemu, s. 79
  • PDFTomasz Pudo, Pornografia w Internecie – aspekty prawnokarne, s. 97
  • PDFMarcin Mazur, Ewolucja polskich regulacji prawnych dotyczących prania pieniędzy – zarys zagadnienia, s. 123
  • PDFElżbieta Czarny-Drożdżejko, Karna ochrona prawa do informacji publicznej, s. 147
  • PDFMichał Fajst, Maria Niełaczna, System mediacji w Polsce – słabość prawa czy organizacji?, s. 177
  • PDFAntoni Bojańczyk, Z problematyki upoważnienia do obrony w procesie karnym (art. 83 § 2 k.p.k.) – charakter prawny upoważnienia do obrony, s. 221
  • PDFKatarzyna Dudka, Udział pokrzywdzonego w postępowaniu sprawdzającym oraz w dochodzeniu w niezbędnym zakresie (art. 307 i 308 k.p.k.) w świetle badań empirycznych, s. 225