Zeszyt 1/2003

 DYSKUSJA NAD PREZYDENCKIM PROJEKTEM NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO

PDFWprowadzenie, s. 5

PDFProjekt, s. 9

PDFUzasadnienie, s. 37

PDFDyskusja w Krakowie, s. 71

PDFDyskusja w Lublinie, s. 105


  • PDFKrzysztof Krajewski, Przestępczość i polityka karna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, s. 171
  • PDFMaria Szafraniec, Przegląd czasopism prawniczych, s. 209
  • Agata Gałuszka, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, s. 235