Zeszyt 1/2001

 

  • Ocena projektu nowelizacji Kodeksu karnego:
  • PDFProjekt, s. 5
  • PDFUzasadnienie, s. 29
  • Tomasz Kaczmarek, Opinia o rządowym i poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druki nr: 2510, 2335, 1672), s. 61
  • Andrzej Wąsek , Opinia nt. rządowego i poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr: 1672, 2027, 2335, 2510, 2494, 1932), s. 75
  • PDFPiotr Kardas, Włodzimierz Wróbel, Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 2510), s. 103
  • PDFMaria Szczepaniec, Przegląd czasopism prawniczych, s. 193
  • Agata Gałuszka, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, s. 213