Zeszyt 2/2000

 

  • Tomasz Kozioł, Z problematyki przesłanek warunkowego umorzenia postępowania karnego, s. 5
  • Dariusz Dziubina, Prawny charakter zgody pacjenta na zabieg leczniczy w świetle art. 192 Kodeksu karnego, s. 33
  • Magdalena Klepner , Pojęcie „zorganizowanej grupy” i „związku przestępczego” w świetle polskiego prawa i orzecznictwa, s. 45
  • Mariusz Żelichowski, Prawnokarna ocena pobierania embrionalnych komórek macierzystych, s. 69
  • Katarzyna Dudka, Ochrona prawa do prywatności i jej ograniczenia w polskim prawie karnym – część I, s. 83
  • PDFMaria Szczepaniec, Regulacja błędu co do kontratypu w polskim prawie karnym, s. 99
  • Tomasz Krawczyk, Skutki cofnięcia przez sprawcę przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, s. 111
  • PDFJerzy Migdał, Stosunek służbowy funkcjonariuszy służby więziennej w świetle nowej ustawy – wybrane problemy, s. 121
  • PDFAnna Guzik, Przegląd czasopism prawniczych, s. 135
  • Anna Gałuszka, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, s. 157