Aplikant adwokacki – obrońca czy nie-obrońca? Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 26 października 2011 r., I KZP 12/11

Autor: Tomasz Wróbel
Data publikacji: 23 grudnia 2011
Pozycja w wydaniu internetowym: 38/2011

Streszczenie:Aplikant adwokacki zastępujący adwokata w sprawie karnej jest „obrońcą” w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego. Aplikanta adwokackiego zastępującego adwokata sprawującego obronę w sprawie karnej nie można przesłuchać w charakterze świadka na okoliczności, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. Nie można zatrzymać w toku przeszukania dokumentów, co do których aplikant adwokacki zastępujący adwokata sprawującego obronę w sprawie karnej oświadczył, że obejmują one okoliczności związane z wykonywaniem funkcji obrońcy.

Tags: aplikant adwokacki, przesłuchanie, obrońca