Aborcja eugeniczna a dyskryminacja osób niepełnosprawnych

Autor: Filip Ciepły
Data publikacji: 12 kwietnia 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 4/2014

W artykule została przedstawiona argumentacja na rzecz tezy, że aborcja eugeniczna powinna być prawnie niedopuszczalna ze względu na potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji niepełnosprawnych.

Streszczenie: Działalność organów władzy publicznej polegająca na określaniu granic prawnokarnej ochrony życia dziecka poczętego powinna być oceniana między innymi przez pryzmat obowiązku równego traktowania i zakazu dyskryminacji. W zakresie prawnokarnej ochrony życia płód z wadami rozwojowymi jest nierówno traktowany w porównaniu do płodu rozwijającego się prawidłowo. Zróżnicowanie (wyłączenie) prawnokarnej ochrony życia dziecka poczętego ze względu na kryterium stanu jego zdrowia nie znajduje uzasadnienia na gruncie wartości konstytucyjnych. Dopuszczalność aborcji eugenicznej niesie ze sobą negatywne konsekwencje także w obszarze motywacyjnej funkcji prawa, utrwalając i pogłębiając postawy dyskryminacyjne wobec osób niepełnosprawnych. Ze względu na potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji niepełnosprawnych aborcja eugeniczna powinna być prawnie niedopuszczalna.

Tags: równość wobec prawa, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, aborcja, dyskryminacja