Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego – druk nr 870

Tomasz Sroka | 29 listopada 2012 - 10:40

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego – druk nr 870


W dniu 8 listopada 2012 r. wpłynął do Sejmu projekt gruntownej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, a mający za zadanie przemodelowanie postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego oraz dostosowania regulacji procesowych do standardów wyznaczonych przez Trybunał Konstytucyjny i Europejski Trybunał Praw Człowieka.


Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.


Projekt nowelizacji kpk - druk nr 870
POBIERZ PLIK W FORMACIE PDF

Opis pliku:
Rozmiar: 3.65 MB
Data publikacji: 2012-11-29


J. Jodłowski: Wpływ ograniczenia inicjatywy dowodowej sądu na realizację zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym

Adam Behan | 4 czerwca 2012 - 10:40

poz. 6/2012

Główne tezy artykułu:

1. Ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu przyczyni się do zapewnienia większej bezstronności sądu a w konsekwencji do lepszego zapewnienia realizacji zasady prawdy materialnej,
2. Brak jest jednoznacznych podstaw do twierdzenia, iż ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu spowoduje per se zasadnicze przyspieszenie postępowania. Uprawniona zaś jest teza, iż przerzucenie inicjatywy dowodowej na strony procesowe nie powinno spowodować, co do zasady, jego wydłużenia,
3. Niewykluczone są sytuacje, w których z uwagi na brak stosownej aktywności, po stronie spierających się uczestników postępowania oraz niepodjęcie stosownych działań przez sąd orzekający nie dojdzie do kompletnego zgromadzenia materiału dowodowego. Należy jednak wyrazić przekonanie, iż z uwagi na wprowadzenie regulacji uprawniającej sąd do inicjowania i prowadzenia postępowania dowodowego, sytuacje, w których luki w materiale dowodowym dotyczyć będą podstawowych dla odpowiedzialności karnej kwestii należeć będą do rzadkości. Braki te kompensowane będą zaś zasadniczą poprawą bezstronności orzekającego sądu, jak również szybkością zebrania kluczowych dowodów (w tym kierunku podążają bowiem zmiany proponowane w nowelizacji).

6-2012-Jodlowski_J-Wplyw_ograniczenia_inicjatywy_dowodowej_sadu_na_realizacje_zasady_prawdy_materialnej_w_postepowaniu_karnym
POBIERZ PLIK W FORMACIE PDF

Opis pliku:
Rozmiar: 240.51 kB
Data publikacji: 2012-06-04